Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O firmie

 

Obraz 020n.jpeg Historia naszego przedsiębiorstwa zaczęła się w roku 1950, kiedy to Wojewódzkie Przedsiębiorstwo PKS w Opolu utworzyło “placówkę” w Głubczycach. Przez rok placówka ta podlegała oddziałowi w Opolu, a w roku 1951 została przejęta przez raciborski oddział PKS.
 W początkach istnienia placówka mieściła się przy ulicy Pocztowej i posiadała tylko tabor towarowy, przewozy osób obsługiwał nadal oddział z Opola. Dopiero jesienią 1957 roku sprowadzono tabor osobowy, na który składały się oplandekowane samochody ciężarowe, oraz kilkanaście autobusów marki STAR 50 i STAR 52, zwanych potocznie “biedronkami”.
         Z dniem 1 stycznia 1972 r. Zarządzeniem nr D 7/18/71 Dyrektora WP PKS w Opolu na bazie placówki powołany został Oddział PKS Głubczyce.
W roku 1972 oddano do użytku nową zajezdnię przy ulicy Kołłątaja 5 i na nowe miejsce przeniosła się siedziba przedsiębiorstwa.
         Zarządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 198 z dnia 7 czerwca 1990 r utworzono z dniem 1 lipca 1990 r przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą “Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Głubczycach”, a z dniem 1 maja 2005 roku  przedsiębiorstwo zostało przekształcone w spółkę Skarbu Państwa z ograniczoną odpowiedzialnością   pod nazwą "Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach spółka z o.o.".
          Umową nieodpłatnego przeniesienia praw udziałów zawartą w dniu 18 marca 2010 roku Minister Skarbu Państwa na mocy art. 4b ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r o komercjalizacji i prywatyzacji ( Dz. U. z 2002 r. Nr. 171 poz.1397, z późn. zm.) oraz przepisów o samorządzie powiatowym przekazał dla powiatu głubczyckiego 28.000 udziałów spółki.
 
Przedmiotem działania spółki jest:
 

 

Wersja XML